ای کاش  

نمیدونم که این حرفا رو میای میخونی یا نه و من اون موقع کجام...
 
اما...
 
خواهشی دارم ازت که وفا داری و نگرانیم رو نذار پای بی کسیم...
 
یا سکوتم و صداقتم رو پای سادگیم....
 
بدون که واسم مهمی ، خواسته هات هم واسم مهم اند...
 
ای کاش منم واست مهم بودم ...
 
حتما باز شوخیت میاد یا جدی نمیگیری....
 
اما باور که برای تو مردن بهونه نمی خواد ، وقتی نبودنت مرگیه واسه خودش....
 
درسته که “ تـــو “....
 
دو حرف بیشتر نیست و کلمه ی کـــوتاهیه....
 
اما بدون...
 
و باور

ادامه مطلب  

من به دریای لبت آمده ام آبتنی  

من به دریای لبت آمده ام آبتنی
شور شیرین لبم روی لبت ریختنی
روی اندام سکوتم سبب آرامش
در تب روسری ام هاله ای ازخواستنی
رازشهریور چشم تو دلم را لرزاند
توبرای دل من شیوه ی دل باختنی
از درون غزل ناب و پر آوازه ی من
بین ابیات دلم یکسره در تاختنی
من در این شعر تورا آه کشیدم افسوس
از غم  دوری تو  بار گران ساختنی

ادامه مطلب  

دلم خفه لطفا  

دیگ افسارمو دس دلم نمیدم
حوالی ما عشق ممنوع
سرمو میندازم پایین زنگیمو میکنم...
رو جفتتون حساب وا کردم ....
جفتتون هم انقد مغرور بودید ک حالمو نفهمیدید
**
تو هم اگه جام بودی   این همع تنهام بودی  پای موندنت نبود  حس خوندنت نبود  آخرای هر هفتع حوصلتم سر رفته کجا میزاشتی بری کجا رو داشتی بری  تو هم اگه قد من خاطره هات میمردن طلسم غم میشدی میسوختی کم میشدی....
تو ابن حال غم انگیز درست اول پاییز چطور سرکنم تو این سرمای پاییز  برس مثل فروردین  
  
 
پ ن :ف

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1