مهریه قهریه نیست  

 با سلام وادب استاد ارجمند مطلب زیبایی بود (موضوع مهریه)بحران مهریه  در ایران حقیقت ثابت شده ای است که دادگاه های خانواده گواه این موضوع هستند البته باور های غلط در این میان بین مردم حاکم است که عبارتند از :1.مهریه را کی داده کی گرفته!2.مهریه سنگین مرد نشانه عشق به زنه!3.ضامن خوشبختی زن مهریه اوست 4.زنی که مهر اش پایینه حرمت و عزت اش پیش مرد کمتره و احتمال خیانت داره5.مهریه سنگین نشانه اعتماد بفس و فخر خانم به بقیهاست با توجه به این پیش فرض ها نظر

ادامه مطلب  

داستان در مورد پرسش مهر 17 رئیس جمهور  

 نویسنده : مریم محمودی معاون پرورشی اموزشگاه شهدای 15 خرداد
 
غروب غم انگیز پاییز . باز دلش گرفته بود  ، خشم درونش می خواست به فریاد تبدیل شود   . دلش می خواست فریاد بزند  ،  دلش برای خانواده اش تنگ شده بود  ، برای پدرش ، مادرش و برادرش .
تنها وسط حیاط نشسته بود  ، حوصله کسی  را نداشت ،الان سه  سال از آمدنش به این زندان می گذشت ،  اما هنوز هیچ کس دنبالش نیامده بود  . همیشه می گفت: (هر  آدم اگر مرغی را گم کنند چند روز پی آن می گردند .اما من به اندازه ی

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1